Trados je nástroj počítačem podporovaného překladu (CAT), který se přinejmenším u překladů pro instituce EU stal oborovým standardem. I mezi jeho každodenními uživateli je ale mnoho překladatelů, kteří ho nevyužívají naplno a o některých jeho možnostech nevědí. Tento článek je určen hlavně pro ně. Je o tom, jak „vyzbrojit“ Trados, jestliže si chceme při práci pro evropské instituce usnadnit práci, překládat rychleji a lépe. Nabízené tipy ale překladatelé využijí i při práci pro jiné klienty – samozřejmě za předpokladu, že u dané zakázky má smysl využívat Trados. Podívejme se na tři základní zdroje překladových dat, které nám můžou překládání usnadnit a zkvalitnit jeho výsledek.

 

Překladové paměti

Srdcem nástrojů pro počítačovou podporu překladu (CAT), tedy i Tradosu, je překladová paměť, zkráceně TM (angl. translation memory). Paměť slouží k třem hlavním účelům: 1) k předpřeložení originálu na začátku projektu, 2) k navrhování řešení z paměti v průběhu překládání, 3) k vyhledávání jednotlivých slov a slovních spojení v paměti (tzv. konkordance).

Překladatel na volné noze, který pracuje pro instituce EU, má obrovskou výhodu v tom, že má k dispozici nejen Eur-Lex, kde může slova a slovní spojení vyhledávat ve vícejazyčném zobrazení, ale také olbřímí překladovou paměť Generálního ředitelství pro překlady (DGT) a dále paměť Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (EAC) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Přesněji řečeno, ze stránek Evropské komise si může stáhnout soubory, ze kterých si překladovou paměť / překladové paměti vyrobí, a dále prográmek na jejich výrobu. (Evropská unie se řídí zásadou technologické neutrality, a proto jsou paměti v generickém formátu TMX. Ten je potom třeba do Tradosu importovat; v některých jiných nástrojích CAT se ale TMX používá bez dalších úprav.)

Kde paměti EU stáhnout: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies

 

Trados - fuzzy match

Obrázek. V Tradosu překládáme osmou zprávu o čemsi a paměť nám nabídla téměř identickou větu ze sedmé zprávy o tomtéž: větu program vložil do pole pro překlad a zároveň nahoře zobrazil větu nalezenou v paměti se zvýrazněnými rozdíly

Trados - konkordance F3

Obrázek. V překladových pamětech hledáme spojení dvou slov (funkce konkordance, klávesa F3). Výsledek vyhledávání vidíme v okně nad překládaným textem (hledaná slova jsou barevně zvýrazněna)

 

Terminologické databáze

Každý, kdo překládá pro Evropskou unii, určitě zná mnohojazyčnou terminologickou databázi IATE (Inter-Active Terminology for Europe), která obsahuje tisíce termínů ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a některé i v latině. Každý ovšem neví, že si může tuto terminologickou databázi stáhnout do vlastního počítače – nebo přesněji řečeno že si může stáhnout soubor, ze kterého si vytvoří databázi pro Trados nebo jiný nástroj CAT.

Kde soubory stáhnout: http://iate.europa.eu/tbxPageDownload.do

Ze staženého souboru extrahujeme jazykovou kombinaci, která nás zajímá. Soubor ve formátu TBX poté musíme převést do formátu SDLTB, se kterým pracuje Trados (nebo přesněji řečeno sourozenec SDL Trados Studia zvaný SDL MultiTerm). K této konverzi slouží např. některé specializované prográmky, které jsou k mání v SDL AppStore.

Po aktivaci této databáze bdí Trados nad tím, jestli se v aktuálně překládaném segmentu nevyskytují slova či slovní spojení, která jsou v databázi obsažená. Nad nalezenými slovy / slovními spojeními zobrazí ve výchozím textu červenou úsečku a všechna zároveň ukáže v okně vpravo nahoře (Term Recognition). Mnohdy nás tak upozorní i na termín, který by nás ani nenapadlo v internetovém rozhraní IATE hledat. Na první pohled například vidíme i to, jestli se v daném termínu píše velké písmeno (např. Pařížská dohoda) nebo jaký je správný pravopis jména (např. od 31. 7. 2015 se hlavní město Estonska správně píše jako Tallin). Na druhou stranu musíme mít na paměti, že termín může platit jen pro určitou tematickou oblast nebo že není příliš spolehlivý (na webu IATE má málo hvězdiček). Navíc databáze v našem počítači nemusí být aktuální. Proto se bez webu IATE přece jen úplně neobejdeme.

Trados - terminologie

Obrázek. Po stisknutí klávesy program nabízí termín tradiční vlastní zdroje z terminologické databáze IATE, stačí tedy stisknout Enter a upravit koncovky (anebo celý termín se správnými koncovkami napsat ručně)

 

Našeptavač AutoSuggest

Ledaskterý z uživatelů Tradosu tuší, že program nabízí funkci našeptavače AutoSuggest, ale má za to, že by si za našeptavač musel připlatit. To je omyl. Ve skutečnosti je funkce našeptavače součástí základní licence a připlácí se jen za funkci přípravy slovníků pro tento našeptavač (ve formátu BPM). Pokud tedy slovník dostaneme od kolegy nebo si ho stáhneme z internetu, můžeme jej zcela plnohodnotně využívat.

Co AutoSuggest umí? Pokud tato funkce ve slovníku (v onom slovníku BPM, který si vytvoříme zvláštní funkcí nebo který dostaneme od kolegy), v terminologické databázi nebo jiném zdroji najde k některým slovům nebo slovním spojením z aktuálně překládané věty kandidáty na překlad, po napsání prvních znaků nám kandidáty zobrazí v meníčku. Jednoho z kandidátů vybereme a potvrdíme klávesou Enter nebo myší. Případně opravíme koncovku.

Trados - našeptavač AutoSuggest

Obrázek. Po napsání písmen pří našeptavač ze speciálního slovníku nabízí slova a slovní spojení, která považuje za relevantní

Jak je vidět ve výše uvedeném příkladu, můžeme si ušetřit mnoho úhozů, zvlášť když AutoSuggest nabídne ekvivalent v potřebném tvaru. Zejména u delších termínů (např. competitiveness proofing – posouzení z hlediska konkurenceschopnosti) tak šetříme nejen čas, ale i své karpální tunely.

Na práci s AutoSuggestem si samozřejmě uživatel musí zvyknout – a je možné, že někdo si nezvykne nikdy. Hlavně je třeba mít na paměti, že někdy je rychlejší celé slovo nebo slovní spojení napsat než dlouze listovat meníčkem a pak ještě upravovat koncovky. V některých fázích pak může být AutoSuggest přímo kontraproduktivní – já ho často vypínám, když se pouštím do korektury.

Trojnožka a šobríd

A co vy? Opíráte se při práci v Tradosu o všechny tři nohy této pomyslné trojnožky (paměti, terminologické databáze a našeptávací slovník)? Usnadňují vám práci? Mně ano a nejvíc je ocením, když dojde k výpadku evropských serverů. Této situaci říkám „šobríd“ – podle lotyšského slova, které vždycky vidím jako první. Podle všeho znamená teď, momentálně.

šobríd

Obrázek. „Šobríd“