Slovníky se postupně přesouvají na internet, a tak jsem i já odnesl osmisvazkový Slovník spisovného jazyka českého do sklepa, aby uvolnil místo aktuálnějším titulům. Které další české slovníky jsou na internetu? A znáte všechna jejich zákoutí?

 

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český

V prvním okně se vyhledávají konkrétní slova. Po zadání dotazu se vám zobrazí nejen tabulka s kompletním skloňováním/časováním, ale i informaci o správném dělení slova na konci řádku (oceníte při předtiskové korektuře), případně výslovnost, příklady, gramatické poznámky, odkazy do výkladové části Příručky a odkazy na příslušné heslo ve třech slovnících: ve Slovníku spisovné češtiny, Akademickém slovníku cizích slovSlovníku spisovného jazyka českého. Díky tomu Příručka skvěle slouží jako slovník první i poslední instance.

V druhém okně na vstupní stránce můžeme vyhledávat řešení klasických problémů, kvůli kterým se dřív listovalo v Pravidlech českého pravopisu. Případně se na příslušný výklad můžeme pod oknem doklikat.

 Internetová jazyková příručka

Obrázek. Váháte nad genitivem slova Korea? Zpracování vlastního jména Korea v Internetové jazykové příručce

 

Nechybujte.cz

Na těchto stránkách najdete hned několik užitečných publikací a nástrojů od nakladatelství Lingea: Slovník současné češtiny (70 tisíc hesel), Slovník českých synonym a antonym (64 tisíc hesel), Pravidla českého pravopisu, Gramatiku češtiny, nástroj na doplnění české diakritiky a nástroj na kontrolu pravopisu.

Lingea: Slovník českých synonym 

Obrázek. Slovník českých synonym na serveru Nechybujte.cz společnosti Lingea

 

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)

Tištěný slovník vycházel v letech 1960 až 1971, druhé nezměněné vydání je z roku 1989. Obsahuje asi 192 tisíc slov. Vyhledávat můžete nejen v heslech, ale i v heslových statích, tzn. ve výkladech a příkladech. Najdete tak i ledasjaké synonymum, kolokaci atd. Kromě toho můžete zaškrtnout nebo nezaškrtnout vyhledávání celých slov: v druhém případě po zadání slova ale najdete i slovo alegát nebo magdalenka. Ve slovníku můžete vyhledávat i pomocí několika málo regulárních výrazů, například fy[sz]ika nebo poo.*ti (slovesná hesla jsou ve slovníku zakončena na -ti/-i).

 Slovník spisovného jazyka českého

Obrázek. Slovník spisovného jazyka českého – hledání slova vedví v heslech i heslových statích

 

Příruční slovník jazyka českého (PSJČ)

PSJČ je největší výkladový slovník češtiny. Obsahuje přibližně 250 tisíc hesel, je však ještě starší než SSJČ (vycházel v letech 1935 až 1957). Na druhou stranu jeho elektronická verze obsahuje excerpční lístky z lexikálního archivu, na nichž najdete i řídká slova, která nemají vlastní heslo. I v tomto slovníku můžete vyhledávat pomocí regulárních výrazů.

 excerpční lístek

Obrázek. Excerpční lístek ke slovu pazdeří, Příruční slovník jazyka českého

 

Vokabulář webový

Sedm slovníků historické češtiny v jednom.

 Vokabulář webový

Obrázek. Slovníky, které jsou v tuto chvíli zařazeny do Vokabuláře webového.

 

Vallex, valenční lexikon českých sloves

Lexikon zachycuje valence českých sloves, tedy jak se chovají z hlediska syntaktického.

Vallex

Obrázek. Zpracování slovesa plánovat ve valenčním lexikonu českých sloves

 

Český jazykový atlas

Profesní sebevraždu zřejmě riskovat nechcete, a tak nářeční slova při překládání do češtiny nejspíš nevyužijete. Mohlo by vás ale třeba zajímat, na jakém území se tradičně používá obecněčeská adjektivní koncovka –ej místo –ý  a další varianty této koncovky. První až třetí svazek se zabývá lexikologií, tedy označením vybraných pojmů, ve čtvrtém svazku najdete morfologii, v pátém mj. hláskosloví, syntax a adverbia.

Český jazykový atlas

Obrázek. Kde se v nespisovném jazyce používá tvar dobrý? Málokde. Kartografické zpracování změny ý > ej > é (> í)Českém jazykovém atlasu

 

Nově vznikající Akademický slovník současné češtiny. V době publikování tohoto článku byla zveřejněna hesla písmene A.

Odkazy na další slovníky a databáze najdete na této stránce Ústavu pro jazyk český.

 

Zapomněl jsem na nějaký důležitý jednojazyčný slovník češtiny? Dejte mi vědět.