Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) vydala brožurku Překlady a jak na to, která by se mohla jmenovat „Všechno, co jste kdy chtěli vědět o zadávání překladů, ale báli jste se zeptat“. Publikace vychází z filozofie, že informovaný klient je dobrý klient – i proto, že umí lépe využít rozpočet na překlady.

Publikaci s podtitulem Příručka pro zadavatele překladů napsala zkušená překladatelka Chris Durban, která žije ve Francii a překládá z francouzštiny do angličtiny. Pro české uživatele příručku velmi zdařile adaptoval tým JTP.

Brožurka vykrystalizovala ze sloupků, které autorce otiskovaly dva překladatelské časopisy, ITI Bulletin a ATA Chronicle. Chris Durban si vždycky vzala nějaký překlad, který se nepovedl, a místo toho, aby se na některém diskusním fóru vozila po překladateli, snažila se u zadavatele a dodavatele zjistit, kde se stala chyba. Překládala text sestřenka, která žila pár měsíců v Londýně? Byl na vině nehorázně nízký rozpočet? Anebo překladatel, který je schopen přijmout jakoukoliv zakázku?

Sloupky měly úspěch, ale logicky je četli hlavně překladatelé, a proto si po čase Chris uvědomila, že musí oslovit správné publikum, zadavatele. Sestavila tedy brožurku, která se srozumitelným jazykem obrací přímo k nim. Brožurka je dnes k dispozici v mnoha jazykových mutacích (často v PDF na internetu) a autorka se snaží, aby tištěná verze byla překladatelům k dispozici zdarma, a to hned v celých balíčcích. Chris totiž překladatele vybízí, aby brožurku rozdávali klientům. Můžou ji přiložit třeba k cenové nabídce, k novoročnímu přání, anebo ji můžou při vhodné příležitosti předat osobně. Sama ji také dává novinářům (občas hledají zajímavé téma), zástupcům rozličných profesních sdružení, delegátům na oborových akcích, ale i studentům. Při osvětě klientů se zkrátka fantazii meze nekladou.

Chris Durban: Překlady a jak na to - ukázkaČeská verze publikace prozatím v elektronické verzi k dispozici není (ke stažení je starší vydání z roku 2003), ale zájemci si ji mohou vyzvednout na sekretariátu Jednoty tlumočníků a překladatelů. Anglická verze publikace (a několik dalších jazykových mutací: CA, ES, DE, EL, FR, IS, IT, JP, NL, PT, RU) je zde.

Při čtení brožurky si ledacos uvědomí i překladatel. Například to, že možná někdy klienta omračuje nesrozumitelnými termíny nebo že nepoužívá správné argumenty. Hlavně mu ale příručka pomůže na celou problematiku se podívat očima klienta. …A už jsem se zmiňoval, že je v příručce i kapitolka Profesionální překladatelé překládají do své mateřštiny? O tom ale někdy jindy.