Compilation © Viktor Janiš  & Alena Vrbová

Za cenné připomínky patří vřelý dík Richardu Podanému

 • apelovat, argumentovat
 • básnit, bacit do stolu, bavit se, bědovat, běsnit, blábolit, blahopřát, blekotat, blouznit, breptat, bouchnout do stolu, bouřit se, bránit se, brblat, broukat, bručet (pod vousy), brumlat, burácet, být zmaten
 • cítit se znovu na koni, civět do prázdna, cukrovat
 • dát na srozuměnou, dát se slyšet (do boje), děkovat, dělat (hloupého), děsit se, diktovat (si podmínky), dít, dívat se kolem sebe nerozhodně, divit se, doběhnout někoho, dobírat si někoho, dočíst, dodat (mrzutě, nadutě), dojít (došlo mu…), dokazovat, domlouvat (naléhavě), doplnit, doporučovat, dorážet, dořeknout, dostat ze sebe (dostat nápad), dotazovat se, dotírat, dotknout se citlivého místa, dovolit se, drmolit, dupnout si, dusit se, dušovat se
 • fantazírovat, filosofovat, fňukat
 • gratulovat, gestikulovat
 • hádat (se), halasit, halekat, hájit se, hartusit, heknout, hlásit, hihňat se, hlaholit, hlásat, hlas se rozlehl tmou, hlesnout, hloubat, hodnotit své šance, holedbat se, honit někoho, hořekovat, houkat, hrát to na někoho, hřímat, hubovat, hučet (do někoho), huhňat, hulákat
 • chopit se (příležitosti), chechtat se, chlácholit, chmuřit se, chroptět, chtít vykřiknout, chvástat se, chytit (za slovo, se za hlavu)
 • ignorovat (něčí nabídku), informovat; ječet, jásat
 • kabonit se, kapitulovat, kárat, kát se, kázat (zaníceně), kdákat, klást na srdce, kňourat, kondolovat, koktat, komentovat, konejšit, konstatovat, kousnout do kyselého jablka, kontrovat, kovat železo, krákorat, křičet, křiknout, kroutit hlavou, kuňkat, kvílet, kývnout (na souhlas)
 • leknout se, lhát, libovat si, lichotit, lísat se, litovat (se), loučit se, loudit
 • mávnout (rezignovaně) rukou, mínit, mluvit, modlit se, mračit se, mrknout (spiklenecky), mudrovat, mumlat, muset přiznat, myslet (nahlas)
 • nabádat, nabírat, nabízet (se), nadávat, nadechnout se, nadhodit, nadnést (téma hovoru), nafukovat se, naježit se, naklonit se (ke komu, čemu), nakousnout, naléhat, namíchnout se, namítat, namlouvat si, napadnout, naparovat se, napodobit (hlas, někoho), napomenout, napovídat, nařídit, naříkat, nasadit pobavený výraz, nastínit, nastražit se, nasupit se, našpulit rty, naštvat se, naťuknout (problém), navádět, navázat, navrhnout, nazvat, nedat se (nalákat, napálit), nechápat, nechat se prosit (slyšet), nejít daleko pro slovo, nenechat domluvit (se vyvést z míry), neodpustit si, nepropadnout nervozitě, nepustit nikoho ke slovu, nevědět jak dál, nevěřit, nevzdávat se, nevydržet (to), notovat si
 • objednat si, obávat se, obměkčovat, obořit se, obrátit se na, obrátit se (výhrůžně), obrátit oči v sloup, obtěžovat, obvinit, odbýt, ocenit, oddychnout si, odhadnout, odhodlat se, odkašlat si, odfrknout, odmítnout, odmlčet se, odplivnout si, odporoučet se, odporovat, odpovědět (tiše, nenuceně, mechanicky, melancholicky, jedovatě, uštěpačně), odprošovat, odrazit někoho, odříkat, odseknout, odtušit, odvážit se (zeptat), odvést řeč, odvětit (neochotně), odzbrojit úsměvem, ohlásit, ohradit se, ohrnout ret, okřiknout, omluvit se, opáčit, opakovat (zmateně, nemohoucně, zlostně, popuzeně), opičit se, opisovat, oponovat, opravit, optat se, oslovit, osmělit se, osopit se, ošít se, otázat se, otočit se, otřást se, ověřovat si, ovládnout se, oznámit, ozvat se, ožít
 • parodovat, píchnout do vosího hnízda, pípnout,pitvořit se, plácnout (po rameni), plakat, plísnit, plkat, pobídnout, počítat, podivit se, podlézat, podotknout, podpořit, pofňukávat, pohánět, pohlédnout na, pohoršit se, pochopit, pochlubit se, pochválit, pojmenovat, pokárat, pokleknout, poklepat na rameno, pokoušet se (hájit, o vtip), pokračovat (v hádce), pokrčit rameny, pokrčit nos, pokřižovat se, pokývat hlavou, polknout, položit otázku, pomáhat, ponoukat, pookřát, popíchnout někoho, popřít, poradit, poroučet, poslechnout, posmívat se, posoudit, pospíšit si, postesknout si, postěžovat si, potěšit někoho, potit se, potvrdit, poučit, povědět, povídat, povykovat, povzbudit, povzdychnout si, poznamenat, pozdravit, pozvat někoho dál, požádat, pravit (vyčítavě), probrat se (z okouzlení), probudit se, procedit, prohlásit, prohodit, projevit se (smysl pro humor), prolomit mlčení, promlouvat, pronést (ustaraným hlasem), propadnout panice, prorokovat, prosit, protáhnout slabiky, protestovat, provokovat, prozradit (se), prskat, přát si, předčítat, předejít, předříkávat, představit, předstírat, přehnat to, překřiknout, překvapit, přeložit, přemítat, přemlouvat, přemoci své zoufalství, přerušit někoho (netrpělivě), přerušit (mlčení,úvahy), přesvědčovat, přešaltovat, přiblížit komu co, přidat se, přihlásit se ke slovu, přikázat, přikývnout, přimhouřit oči, přimlouvat se, přinutit se k odpovědi, připojit se k…, připomenout, připustit, přisadit si, přísahat, přispěchat (s odpovědí, argumentem), příst (spokojeně), přisvědčit, přitakat, přívítat (ho slovy…), přiznat (mrzutě), přizvukovat,  ptát se, pustit se znovu do boje
 • radit, recitovat, reptat, rozčilovat se, rozeštkat se, rozhlédnout se, rozhodit ruce, rozhodnout (se), rozhorlit se, rozhoupat se, rozhovořit se, rozchechtat se, rozjímat, rozkatit se, rozkázat, rozkládat, rozklepat se, rozmáchnout se (rukou), rozmyslet se, rozplakat se, rozplývat se, rozesmát se, rozkládat rukama, rozloučit se, rozohnit se, rozpomenout se, rozpřáhnout ruce, rozřehtat se, roztřást se, rozvášnit se, rozzářit se úsměvem, rozzlobit se, rozzuřit se, rvát si vlasy, rýpnout si
 • řečnit, řehonit se, říct (nepřítomně, váhavě, šťastně, ve spěchu, konečně, rezolutně, zasvěceně), řičet, říkat (si), řvát
 • sakrovat, sdělit, sednout na lep, seznámit se (se situací), shrnout, schválit, sjednat, skandovat, sklopit oči, skočit někomu do řeči, skončit, skřehotat, skuhrat, slabikovat, slibovat, slitovat se na, slyšet, smlouvat, snažit se uhodnout (dohodnout, něco vymyslet), snížit hlas, souhlasit, smát se, spekulovat, spílat, sprásknout ruce, spustit (rozvláčně), starat se, sténat, stěžovat si, strachovat se, strnout, střelit od boku, stýskat si, svěřit (se), svěsit hlavu, svolit, syčet (syknout)
 • šeptat, šermovat (rukama, mi před očima), ševelit, šílet, šišlat, škádlit, škemrat, škytnout, šokovat, špitnout, šveholit, švitořit
 • tahat z někoho informace, tápat, taktizovat, tetelit se, tipovat, tít do živého, tlumit
 • (dopad něčích slov, hlas), tlumočit (něčí požadavek), trhnout sebou, triumfovat, trnout, trumfnout (někoho), trvat na svém, tvářit se ukřivděně, tvrdit
 • ubránit se, ucedit, uculovat se, udělat z někoho hlupáka, udeřit, uhýbat očima, uchichtnout, ujistit, ujmout se slova, ukazovat, uklánět se, uklidňovat, uklonit se, uklouznout (uklouzlo mu…), ukončit (drama), ulehčit si, ulevit si, uniklo (mu), uplivnout si, upozornit, upřesnit, urazit se, uřeknout se, usadit někoho, usmát se, usoudit, ustoupit, ušklíbnout se, utahovat si, utěšovat, útočit, utrhnout se na někoho, utrousit, uvažovat nahlas, uvědomit si, uvítat, uzavřít
 • varovat, vážit každé slovo, vést svou, vítat, vlichocovat se, vložit se do rozhovoru, vmést do tváře, vmísit se, vnucovat se, volat, vpadnout (do řeči), vpálit do tváře, vrátit (se ke slibu, úsměv), vrčet, vrnět, vrtět hlavou, vřískat, vstoupit do rozhovoru, všimnout si, vtipkovat, vybafnout, vybídnout, vybuchnout, vycouvat, vyčítat, vydechnout, vyděsit se, vydrat se (z hrdla, úst), vyhmátnout, vyhnout se odpovědi, vyhrknout, vyhrožovat, vychloubat se, vychrlit, vychutnávat každé slovo, vychvalovat, vyjádřit se, vyjednávat, vyjeknout, vyjet, vyjmenovat, vykládat, vyklopit, vykoktat, vykřiknout  (radostí),  vykviknout, vykypět, vylítnout (rozčileně), vyloučit, vyložit problém, vymáčknout ze sebe, vymlouvat se, vymýšlet si, vypadnout (z role, z něho), vypálit, vypěnit, vypísknout, vyplašit se, vypláznout (jazyk), vypočítávat, vypovědět, vyptávat se, vyprávět, vypravit ze sebe, vyprsknout (smíchy), vyrazit ze sebe, vyrušit (…l ho hlas), vyslovit (souhlas, otázku, myšlenku), vysmívat se, vysoukat ze sebe, vystupňovat (požadavky), vysvětlovat, vysypat ze sebe, vyštěknout, vytáhnout obočí, vytahovat se, vytknout, vytrhnout někoho z úvah, vytřeštit oči, vyvalit bulvy, vyzvat, vyzvídat, vzdát (to, se s povzdechem), vzdychnout, vzepřít se, vzchopit se, vzkřiknout, vzlyknout, vzpamatovat se, vzpomenout si, vztekat se
 • zablábolit, zabublat, zaburácet, začít, zadeklamovat, zafunět, zahledět se, zahřmít, zahudrovat, zahuhlat, zahýkat, zachechtat se, zachmuřit se, zachraptět, zachvět (se, se jí hlas), zajásat, zajímat se, zalykat se, zakázat, zaklít, zakňourat, zalapat po dechu, zakňučet, zakroutit hlavou, zakřenit se, zamluvit, zamračit se, zamručet, zamžikat víčky, zapálit se, zapištět, zaplétat se, zapochybovat, zapřísahat se, zapřít, zapýřit se, zaradovat se, zarazit (se, někoho), zareagovat, zaručit se, zařehtat se, zařeknout se, zářit, zasáhnout, zasípat, zaskočit (někoho), zasmát se, zasmušit se, zasnít se, zastavit se v půli slova, zasupět, zařvat, zasnít se, zasténat, zastydět se, zašeptat, zaškaredit se, zašklebit se, zatřepat hlavou, zaúpět, zaváhat, zavelet, zavést řeč na X, zavolat, zavrtět (hlavou, se na židli), zavřeštět, zavýt, zazpívat, zazubit se, zažertovat si, zčervenat, zděsit se, zdravit, zdůraznit (neochotně), zdvihnout (hlavu, oči), zeptat se (nevěřícně), zesílit hlas, zezelenat, zhodnotit (mylně), zhrozit se, zchladit, zívnout, zjednat si pořádek, zjihnout, zjistit, zkoncentrovat se, zkoumat, zkoušet (štěstí, to), zlehčit (své pokroky), změnit téma, změřit si (někoho od hlavy až patě), zmínit (se), zmírnit formulaci, zmoci se na odpor, zmrazit někoho, zmýlit se, znejistět, zneklidnět, znervóznět, zněla odpověď, znepokojit se, zpanikařit, zoufat si, zpovídat, zpozornět, zpražit, zrozpačitět, zrudnout (rozpaky), ztišit hlas, ztuhnout (úsměv na rtech), zuřit, zvát, zvolat, zvýšit hlas
 • žádat, žadonit, žalovat, žasnout, žebronit, žvanit, žvatlat

+   on na to  (sice nejde o sloveso, ale co…)