Už mnoho let se zajímám o Tibeťany, jejich kulturu a současnost. A jak to tak bývá, když se překladatel o něco zajímá, brzy o tom začne překládat. A tak jsem za ty roky o Tibetu přeložil, zkorigoval nebo zredigoval ledacos. Nejdřív to byly články pro časopis Tibetské listy a nejrůznější materiály k tibetským akcím. Později jsem se jako překladatel nebo redaktor podílel na několika knížkách. A protože jsem měl to štěstí spolupracovat s lidmi, kteří toho o Tibetu u nás vědí nejvíc, naučil jsem se i pravidla správného přepisu tibetských jmen do češtiny.

U většiny jazyků, které nepoužívají latinkovou abecedu, bohužel platí, že správný přepis do češtiny se dá udělat jen tehdy, když víme, jak se slovo píše v písmu daného jazyka. Jinými slovy: anglické či jiné přepisy většinou nejdou do češtiny jen tak „překlopit“. Je to proto, že čeština má jiný repertoár hlásek než angličtina (francouzština, němčina, ba i slovenština – srov. slovinská Ljubljana, české Lublaň a slovenské Ľubľana). Při přepisu proto každý jazyk něco z původních hlásek zachová a něco nezachová, zkrátka převede si to jinak než jiný jazyk.

U většiny jazyků proto bohužel žádná tabulka nebo aplikace pro „přeložení“ anglického přepisu do českého neexistuje a ani existovat nemůže. (Spíše výjimkou je v tomto směru čínština – viz tabulku a webovou aplikaci pro převod.)

Hledáme-li správný přepis z těchto jazyků, jejichž přepis nejde jednoduše „překlopit“, máme několik možností:

  1. Máme co do činění s běžným a známým slovem, jehož přepis se běžně vyskytuje v knihách a médiích (dohledáme jej např. v rejstříku příslušného svazku dějin států z nakladatelství NLN),
  2. Víme o odborníkovi na daný jazyk, který nám slovo přepíše. Je ale třeba počítat s tím, že někteří indologové, arabisté a další specialisté jsou podobnými dotazy od překladatelů zavaleni,
  3. Sami si najdeme původní pravopis, nastudujeme pravidla a přepis si uděláme sami. Tato možnost je ale celkem záludná, protože existují nejrůznější výjimky apod.

Jaká je tedy situace v tibetštině? Tabulka podobná té pro čínštinu neexistuje, ale pravidla pro přepis do češtiny ano. Vypracoval je český tibetanista profesor Kolmaš. Do detailů Kolmašova přepisu se pouštět nebudu, výhodou Kolmašovy transkripce ale je to, že pro většinu slov existuje jediný správný přepis. Díky tomuto systému dříve v českých textech o Tibetu vládla jednotnost a český čtenář věděl, jak má přibližně tibetská jména vyslovovat. Potom ale přišla vlna zájmu o Tibet a hlavně tibetský buddhismus, začala vycházet spousta knih na toto téma a jejich autoři, překladatelé a redaktoři Kolmašovu transkripci zhusta nerespektovali. Tím došlo k rozkolísání zavedené normy. Často pak není jasné, jak se jména mají vyslovovat (má se ch vyslovovat jako [ch], nebo jako [č]?) nebo se přímo vyslovují špatně (např. tr, dr).

Jedním ze základních překladatelských pravidel je pravidlo jednotnosti – jednak v rámci překládaného textu, jednak ve vztahu k platné normě. A já si myslím, že ač je dnes norma rozkolísaná, stále pro tibetštinu platí pravidla, která zavedl Kolmaš. Potíž je v tom, že málokdo se dokáže podívat do původního tibetského pravopisu a slovo si přepsat a že zároveň znalců tibetštiny není mnoho.

Naštěstí je repertoár tibetských jmen, která potřebujeme přepisovat do češtiny, relativně malý. Je to díky tomu, že Tibeťané většinou nemají příjmení v klasickém slova smyslu. Dalo by se vlastně říct, že většinou mají dvě „křestní“ jména používaná v pevném pořadí (někdy se zkracují do jednoho slova, např. Tändzin Dordže > Tändor). Množina jmen, ze kterých se jména vybírají, čítá několik set kousků (když jsem shromáždil jména z několika soupisů jmen, bylo jich 265). Většina z nich je ale vzácná a ta nejoblíbenější (např. Tändzin, Taši) jsou opravdu velmi častá. Ze svého soupisu jsem vybral jména, která se mi podařilo ověřit, a dávám je k dispozici. Troufnu si tvrdit, že v tabulce najdete většinu osobních tibetských jmen. Budu rád, když tabulka pomůže překladatelům, redaktorům i autorům původních textů. Pokud se toto mé přání naplní, časem sestavím ještě soupis nejdůležitějších tibetských zeměpisných názvů a reálií.

Na přepisy tibetských jmen