Kdyby vám někdo tvrdil, že obyčejné mezery za jednopísmennými slovy nejdou snadno nahradit mezerami pevnými (aby tato slova nezůstala na konci řádku), nevěřte mu. I já jsem si do včerejšího dne myslel, že se to musí udělat ve dvou krocích, právě jsem ale objevil, jak to udělat v kroku jediném, a to ve Wordu i v Tradosu.

Jak jistě dobře víte, některé výrazy na konci řádku zůstat nesmějí. Když se sází kniha, postará se o to grafik, ale ve většině ostatních případů je to na překladateli.

Některé programy s touto českou zvláštností do určité míry počítají a na některých místech vkládají pevné mezery automaticky (např. Word – volba na kartě Automatické úpravy formátu při psaní), jiné nikoli.

Jak na to

Jak ve Wordu a jiných programech ručně zadat pevnou mezeru?

Stisknutím

Ctrl+Shift+mezerník nebo Alt+0160

A co když máme text, ve kterém pevné mezery na vhodných místech nejsou? Pojďme si ukázat, jak funkcí Najít a nahradit na správném místě nahradíme obyčejnou mezeru mezerou pevnou. Konkrétně se podívejme na jednoslovné předložky a spojky, tedy a, i, o, u, k, s, v, z. Postup pak s určitými obměnami můžete použít i na další podobné znaky a skupiny znaků.

 

Postup v Tradosu

Přesuneme se do prvního segmentu, pomocí klávesové zkratky Ctrl+H vyvoláme panel Find and Replace a zadáme:

Find what: \b([aiouksvz])·

Symbolem „·“ značím obyčejnou mezeru, tzn. místo tohoto symbolu uděláme mezerníkem mezeru.

Replace with: $1°

Znakem „°“ tady označuji pevnou mezeru. Zadáte ji tím způsobem, že přidržíte klávesu Alt a na numerické klávesnici napíšete 0160.

Volby: zaškrtneme Use Regular expressions.

Najdeme první výskyt pomocí Find next a klikneme na Replace all. Anebo raději dokument procházíme postupně a každou změnu potvrdíme.

Poznámka: Kdybyste výše uvedený zápis chtěli napsat na klávesnici, potom vězte, že méně obvyklé znaky vložíte takto: \ pomocí AltGr+Q, [ pomocí Alt+91, ] pomocí Alt+93, $ pomocí Alt+36.

tados_pevnemezery

Obrázek. SDL Trados Studio: náhrada obyčejných mezer za jednopísmennými slovy mezerami pevnými (na konci řádku je na konci za závorkou obyčejná mezera, na konci řádku „Replace with“ po jedničce následuje pevná mezera, kterou zadáme jako Alt+0160)

Postup ve Wordu

Vyvoláme panel Najít a nahradit (Ctrl+H). Zadáme:

Najít: <([ksvzaiouKSVZAIOU])·

Případně chcete-li něco zapamatovatelnějšího, potom: <([kosivazuKOSIVAZU])· Představte si třeba kosu a porcelánovou vázu.

Symbolem „·“ značím obyčejnou mezeru, tedy po závorce stiskněte mezerník.

Nahradit čím: \1°

Symbolem „°“ značím pevnou mezeru, tedy po jedničce stiskněte Shift+Ctrl+Mezerník nebo Alt+0160.

Možnosti hledání: zaškrtneme Použít zástupné znaky.

ksvz

Obrázek. MS Word: náhrada obyčejných mezer za jednopísmennými slovy mezerami pevnými (na konci řádku „Najít“ je obyčejná mezera, na konci řádku „Nahradit čím“ je před kurzorem pevná mezera)

Alternativy

Také můžu hledat jakékoli osamocené jedno písmeno, tj. písmeno, kterým začíná slovo (znak „<“ znamená začátek slova) a po kterém bezprostředně následuje obyčejná mezera: <([a-žA-Ž])·

Pevnou mezeru v druhém poli také můžete zapsat jako ^s, takže v poli potom bude napsáno: \1^s

Další znaky napíšete takto: < jako Alt+60, ^ jako Alt+94, \ jako Alt+92. A kdybyste potřebovali vložit nedělitelné mezery do textu, který se bude sázet v programu LaTeX, budete vkládat vlnovku (~). Zadáte ji jako Alt+126.

O funkci Najít a nahradit si můžete přečíst podrobnější výklad na stránkách Microsoftu.

A pokud provozujete web postavený v redakčním systému WordPress, vyzkoušejte plug-in Honzy Skypaly nazvaný Zalomení.